Belastingadvies

Zo maar wat vragen

 • Heb ik mijn zaken fiscaal eigenlijk wel op orde?
 • Denk aan bedrijfsopvolging, heb ik fiscaal goed voorgesorteerd?
 • Zit ik belastingtechnisch en juridisch eigenlijk wel in de juiste ondernemingsvorm?
 • Houd jij je huwelijkse voorwaarden elk jaar bij?
 • Moet ik nu wel of niet schenken
 • Hoe zit het met de belastingen als ik een bedrijf overneem?
 • Lig in scheiding en heb een onderneming. Hoe zit dat fiscaal?

 

Advies bij

 • Belastingadvies: helder, praktisch en kundig belastingadvies in alle belastingzaken. Geen vuistdikke adviesrapporten, wel veel persoonlijk contact en een kort bondig advies in begrijpelijke taal. Zodat jij weet waar je aan toe bent. Daarmee ben jij geholpen!

 • Belastingplanning: kijkend naar de levensfase en verwachtingen voor de toekomst een fiscaalvriendelijk plan maken hoe vermogen op te bouwen en oudedagsvoorziening te regelen. Actueel houden van testament en levenstestament. Schenken om hoge erfbelasting te voorkomen en optimaal gebruik te maken van vrijstellingen. Een plan maken bespaart, daar kunnen wij je bij helpen!

 • Herstructureren ondernemingen: een onderneming in de startfase wordt vaak als eenmanszaak of firma begonnen. Fiscaal voordelig en voor een ondernemer eenvoudig te starten. Na de beginfase is het de vraag of de bedrijfsvorm nog wel de juiste is. Gaat een onderneming verder in een BV?
  Heb je onderneming in een BV dan kan herstructurering wenselijk zijn onder andere bij:
  • meerdere activiteiten in een bedrijf
  • veiligstellen van vermogen
  • risicospreiding
  • harde groei van de activiteiten
  • samenwerkingen
  • bedrijfsopvolging
  • verkoop van het bedrijf of een onderdeel daarvan

Veel keuzes en afwegingen, daar kunnen wij je bij helpen.
 

 • Bedrijfsopvolging: Opvolging in een bedrijf is maatwerk. Allereerst moet een geschikte opvolger gevonden worden. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de vaak zeer genereuze fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten is 3 tot 5 jaar voor de overdrachtsdatum fiscaal te gaan voorsorteren noodzakelijk. Die tijd is vaak ook hard nodig om te kijken of er een geschikte bedrijfsopvolger is. Regelmatig is herstructurering van de ondernemingsvorm nodig. Deze is soms aan termijnen van jaren gebonden. Ook belangrijk is na te gaan of voldoende voorzieningen voor de oudedag van de terugtredende ondernemer zijn getroffen. Kortom maak een plan en begin op tijd. Daar kunnen wij je bij helpen!

 • Belastingaangiften: alle soorten belastingaangiften worden door ons verzorgd. Door onze vakkennis, ervaring en direct persoonlijk contact met onze klanten halen wij eruit wat erin zit. Uiteraard controleren wij de opgelegde belastingaanslag, gaan we als deze niet klopt in bezwaar bij de belastingdienst en zonodig in beroep bij de fiscale rechter. Jou de zorg uit handen nemen, daar kunnen wij bij helpen!